BCS ชวนเพื่อนขี่"ปั่นเมือง ตามสไตล์ BCS

29 JUL 2017

29 กรกฎาคม เวลา 16:30 - 20:00
บรรยากาศเหล่านี้จะหวลคืน พบกันกับ BCS ปั่นป่วนเมือง วันที่ 29 ก.ค.60 จุดนัดพบ bcs เวลา16.00 หรือ อาคารจอดแล้วจร สถานี MRT ลาดพร้าว 16.30
ทดสอบการเดินทางในเมืองโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ไปลงสถานีสีลม พาปั่นสีลม เจริญกรุง ตลาดน้อย เยาวราช สัมพันธ์วงศ์ สนามหลวง บางลำพู ปั่นสบายๆตามสไตล์ BCS ทริปนี้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมทริปใช้รถพับตามกฎของ MRT ที่อนุญาตให้เฉพาะรถพับได้ใช้บริการ MRT นะครับ