คลองบ้านขนมหวาน ปากเกร็ดจร้า

2 JUL 2017

2 กรกฎาคม เวลา 8:00
พบกันบริเวณ รพ.ชลประทาน ขี่จักรยานคันโปรดไปเกาะเกร็ด ข้ามฝากไปดูคลองบ้านขนมหวานอันเคยโด่งดังในอดีต
https://www.facebook.com/events/1949226928647604/