BCS ชวนปั่น ชมวัดประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์ 9 พระองค์แห่งราชวงศ์จักรี By CHAI T

18 MAR 2018

BCS ชวนปั่น ชมวัดประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์ 9 พระองค์แห่งราชวงศ์จักรี

18 มีนาคม 2561พบกันที่  " BTS วุฒากาศ เวลา 8.00 a.m."

ชาว BCS จะปั่นพาชมวัดประจำรัชกาลแห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 9 พระองค์

โดยเริ่มจากวัดราชโอรสาราม วัดประจำรัชกาลที่ 3 >>>>> ไปต่อกันที่วัดอรุณราชวราราม วัดประจำรัชกาลที่ 2

>>>>ข้ามฟากไปท่าเตียน รับประทานอาหารกลางวัน >>>>>วัด พระเชตุพนวิลมังคลาราม วัดประจำรัชกาล ที่ 1

>>>>>วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดประจำรัชกาลที่ 4  >>>>>> วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัด ประจำรัชกาลที่ 5 และ 7

>>>>ต่อกันที่ วัดสุทัศน์เทพวนาราม วัดประจำรัชกาลที่ 8 ปิดท้ายกันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 6 และ 9  ระยะทางโดยประมาณ 20 กม.