ปั่น แชะ ชม ชิม อาหารว่างชาววัง - โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน BY BCS

8 SEP 2018

7.00 น. พบกันที่ หน้าร้าน Fuji อาคารอื้อจื่อเหลียง ตรงข้าม สวนลุม

7.30 น. ล้อหมุน 

สีลม >> ชมย่านชุมชนฝรั่ง สมัย ร.5 ชาวฮอลันดา >> ถนนประมวล ชุมชน อิตาลี >> โบสถ์อัสสัมชัญ ย่านอารยธรรมตะวันตก เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรม อายุ ร้อยกว่าปี >> ชม Street Art ปฏิมากรรม บนกำแพง >> กำแพงสถานทูต โปรตุเกส >> 

พับรถ ลงเรือ ข้ามฟาก ท่าน้ำสี่พระยา - ท่าคลองสาน >> ลัดเลาะ ซอกซอย แวะวัดไทย วัดจีน เฉียดล้ง 1919 สถานที่ฮิปเกิดใหม่ ตามรอยย่านการค้าเก่า สมัย ร.5 

ลัดเลาะย่านของกินท่าดินแดง >> ลอดใต้สะพานพุทธ >> ชุมชนกุฎีจีน


วัดกัลยาณมิตร >> ศาลเจ้าศาลเจ้าเกียนอันเกง >> บ้านวินด์เซอร์ >> โบสถ์ซางตาครูส >> พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน >> ขนมฝรั่งกุฎีจีน


หมายเหตุ
เหมาะสำหรับจักรยานพับล้อเล็ก เนื่องจากต้องลงเรือ

ระยะทาง ประมาณ 20 กม.
อาหารท่านละ 350- : // กรุณาแจ้งภายในวันพุธ ที่ 5 กันยายน

อาหารว่างชาววัง - โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน บ้านสกุลทอง :
อาหารว่างชาววัง 3 รายการ
- ช่อม่วง
- หรุ่ม
- มังกรคาบแก้ว
อาหารโปรตุเกส
- ขนมจีนโปรตุเกส
- ต้มเค็มโปรตุเกส + ข้าวสวย
ขนมหวาน
- เปียกปูนขาว
เครื่องดื่ม

สิ่งที่จำเป็นในการออก trip ทั่วไป :
หมวกกันน็อก / อุปกรณ์กันแดด / ยางใน + อุปกรณ์ / ที่ล็อคจักรยาน / ยาสามัญประจำตัว