พบปะ เสวนา กับ ป้าปิ๋ว นักไตร วัย 69 ปี

9 SEP 2018

British Cycle Square ได้รับเกียรติ จาก ป้าปิ๋ว นักไตรวัย 69 ขวัญใจชาวเรา

มาแบ่งปัน ประสบการณ์ ต่างๆ ให้พวกเราฟัง

          ไม่ว่าด้วยสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์

          และความแข็งแรงถึงแม้อายุจะ 69ปี แล้ว

          ป้าปิ๋วเป็นผู้ใช้จักรยาน Brompton และ Moulton ในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง ป้าปิ๋ว มีกฏความปลอดภัย อย่างไร

          และ ยังใช้ในการร่วมกิจกรรมการปั่นต่างๆ รวมถึงแข่งขันไตรกีฬา

          ความเป็นไปได้ ในการใช้จักรยาน ในชีวิต ประจำวัน ของคนในเมือง

 

แล้วพบกับ ป้าปิ๋ว นักไตรวัย 69 ขวัญใจชาวเรา  กันนะค่ะ