BCS ชวนปั่น เสพงานศิลป์ BAB 2018 หมายเลข 2 3 4 5 6 7 8

11 NOV 2018

8.00 น. สวนลุมพินี หน้าลานพระรูป ร.6

> อาคารอีสต์เอเชียติค (8) > โอเรียนเต็ล (7) >

o.p.place (5) > วัดโพธิ์ (3) ข้ามปิ่นเกล้า >

แวะพัก refreshment ที่ ชานบางกอกน้อย >

วัดอรุณ (2) > วัดประยูร (4) >เพนนินซูล่า(6) ข้ามเรือคลองสาน มาท่าสี่พระยา สีลม ลานพระรูป
 

// จักรยานที่ใช้แนะนำรถที่สามารถพับได้เพราะต้องลงเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา //

จบ trip โดยประมาณ 14.00 น.