BCS ชวนปั่น ไหว้พระ เสริมสิริมงคล แก้ชง 9 วัด

19 FEB 2019

7.00 น. พบกัน ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุม
>>>>
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร >>>>>
วัดเล่งเน่ยยี่ >>>>>
วัดประยุรวงศาวาส >>>>>
วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร >>>>>
วัดอรุณราชวราราม >>>>>
วัดระฆังโฆสิตาราม >>>>>
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร >>>>>
วัดบวรนิเวศวิหาร >>>>>
วัดหัวลำโพง >>>>>
// สนใจ click GOING เลยนะคะ //