ทอดน่อง ท่องจันทบูร // 18-20 พฤษภาคม 2562

18 MAY 2019

Sat  18/05  

7.30 พบกันที่ BCS

8.00 รถตู้ออกเดินทาง   250 km to จันทบุรี >>

       แวะเที่ยวตลาดทุบหม้อ (บางกะจะ) >>  วัดพลับ >> ค่ายเนินวง

// ก๋วยเตี๋ยวลมโชย หรือ ก๋วยเตี๋ยวท่าใหม่ (หมู / หมู, เนื้อเลียง เจ๊ติ๊ด)  ทองม้วนอ่อน, ทองม้วนสาวแก่ รสหวาน/เค็ม //

15.00 check in มณีจันทร์

16.30 ปั่นนวดน่อง เลียบคลอง ภักดีรำไพ (ฝั่งขวาร่ม, ฝั่งซ้ายแดด) ปั่น ประมาณ 4.5 KM >> ประตูระบายน้ำ  >>

นั่งรถไป บางมะนาว >>  ปั่นจาก บางมะนาว ไปอู่ต่อเรือ (3 km)  >> แวะถ่ายรูป ที่ศาลพระเจ้าตาก >> กลับมาที่บางมะนาว (3km)

ทานอาหารเย็น  >> สวนผลไม้              

18.00 อาหารเย็น ที่ บางมะนาว

Sun  19/05  

8.00   อาหารเช้า ร้าน Vintage

ศาลเจ้า สระบาป >> ถ่ายรูปที่ วัดโรมัน* ข้ามสะพานมาชมตลาดพลอย และ ชุมชนริมน้ำ** (12 km)

             เติมพลัง  // ก๋วยเตี๋ยวมะขาม / จันทรโภชนา (ติดกับชุมชนริมน้ำ) //     

(24 km) วัดมังกร / น้ำตกพลิ้ว (กาแฟเพลินพลิ้ว)

(10 km) ตลาดโบราณ ตะปอน  ตลาดขลุง 

18.00 อาหารเย็น   ศรโภชนา (Seafood)  ขลุง     

                                   

Mon 20/05

8.00  อาหารเช้า  เลือดหมู KP Grand หรือ ABF รร  // เลือดหมูนายโส่ย ตลาดศิริชัย (ติดชุมชนริมน้ำ)                                          

** จันทร ** ก๋วยเตี๋ยวลุงเสียง อยู่พลิ้ว ใกล้หนองบัว  

>> ชุมชนหนองบัว  ตลาดของแปลก  ** ขนมควยลิง **  

>> แหลมสิงห์  >>  ตึกแดง***  >>  ข้ามสะพานแหลมสิงห์

>>  ปากน้ำ แขมหนู                                                                            

>> เนินนางพญา                                                      

 

           กลับ บางกอก ถึง ประมาณ 20.00 

 

หมายเหตุ

เดินทาง ไป-กลับ / รถ services :  รถตู้

ที่พัก :  มณีจันทร์ 2 คืน

ยาน ที่ต้องพกติดตัวมา  : Brompton  

กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่าย รวม 5,500- ต่อคน (ห้องพัก คู่)

 

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย

* โบสถ์คริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อายุกว่า 100 ปีชื่อว่า อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลโดยที่นี่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิก

** ชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่ถือเป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำ ที่ยังคงวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวจีนและญวนอพยพ โดยสะท้อนผ่านทางอาคารเก่าแก่ที่มีลวดลายสวยงามให้ได้ชม จนที่นี่ได้รับรางวัล Asia-Pacific Heritage Award จาก UNESCO 

***อาคารทาสีแดงที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 หรือ ร.ศ.112 ที่อดีตใช้เป็นที่พักและกองบัญชาการทหารฝรั่งเศส