รุ่นของ Brompton

1 MAY 2021

ปกิณกะ Brompton

ว่าด้วยเรื่องการเรียกชื่อรุ่น และสี

การเรียกชื่อรถบรอมตัน แบบสากล เขาเรียก

1.แฮนด์ S = แฮนด์ตรง, M = แฮนด์ยก, H = แฮนด์สูง

2.จำนวนเกียร์ 2, 3, 6 เกียร์

3.อุปกรณ์ประจำรถที่ติดจากโรงงาน E = โล่งๆ, L = มีบังโคลนหน้า/หลัง, R = มีบังโคลนและแร็คท้าย

สำคัญที่สุดคือเรียกสีกันให้ถูกต้อง

1.เรียกสีที่ท่อตัวถัง (ท่อนอน) ก่อนเสมอ

2.เรียกสีของตะเกียบและหางหลัง ตามมา

ถ้าเรียกสลับกัน ได้รถสลับสีนะจ๊ะ

ในภาพ เป็นรุ่น M6R TM/HRD

TM = Tempest Blue

HRD = House Red