ปกิณกะบรอมตัน " ตอบคำถาม Brompton ปั่นได้เร็วแค่ไหน. "

22 SEP 2021

คลิปนี้เป็นคำตอบ สำหรับคำถาม

Brompton ปั่นได้เร็วแค่ไหน

Brompton ปั่นสู้เสือหมอบได้เปล่า

??เมื่อดูจบคลิปแล้ว ขอให้เปรียบเทียบมีดทำครัว กับ มีดพับ victorynox เมื่อท่านต้องพกมีดออกไประหว่างการเดินทางไปทำธุระนะครับ??

https://www.youtube.com/watch?v=F98oQ7Xo5mI

 

Thank you cr. 2Bikes4Adventure