ปกิณกะบรอมตัน ความสูงของแฮนด์ประเภทต่างๆ

23 SEP 2021

หลายท่านยังไม่ทราบว่า Stem (แท่งเหล็กตั้งแต่ถ้วยคอขึ้นมาจนถึงจุดล็อค Handle Bar มีความสูงไม่เท่ากัน ในแฮนด์ ถ้าวัดเฉพาะตัว Stem แฮนด์ S มีความสูง 39 ซม. / แฮนด์ M มีความสูง 35 ซม. (M ที่ผลิตก่อนปี 2016 สูง 33 ซม.) นี่ยังไม่กล่าวถึงองศาการเยื้องไปด้านหน้าที่ต่างกันนะครับ ??

รถ Stem และแฮนด์ S จะมีความสูงของแฮนด์ 39 ซม.

รถ Stem และแฮนด์ M จะมีความสูงของแฮนด์ 45 ซม.

รถทั้งสองแบบมีความสูงแฮนด์ต่างกัน 6 ซม. เป็นวัตถุประสงค์ในการออกแบบให้ทั้ง 2 แตกต่างกันตามสรีระ และดูจุดประสงค์ในการใช้งานของผู้ขับขี่

กรณีศึกษา ถ้านำรถแฮนด์ M ไปใส่แฮนด์ตรงก็จะยิ่งก้ม เพราะ Stem ไม่สูง (39 > 35) หรือ นำรถแฮนด์ S มาใส่แฮนด์ M (39 > 45) เมื่อพับรถแฮนด์จะสูงเกินทำให้พับเก็บแฮนด์แล้วชนพื้นเพราะ Stem สูงเกินไป

#brompton
#บรอมตัน
#britishcyclesquare
#bcs #ปกิณกะบรอมตัน