ทริป ปั่นไหว้พระ 9 วัด รับปีใหม่

9 JAN 2022

British cycle square ขอนำทุกท่านปั่นจักรยานไหว้พระ 9 วัด ต้อนรับปีใหม่ เสริมสิริมงคลให้ชีวิต เพื่อความสุขกาย สบายใจ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. - 11.00 น.

1. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
2. วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
3. วัดอินทรวิหาร
4. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
5. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
6. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
7. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
8. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
9. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ก่อนพาท่านกลับมายังลานจอดรถวัดมกุฏ พาท่านแวะรับประทานอาหารกลางวัน ร้านพระนครนอนเล่น

(ระหว่างทางมีแวะพักร้านกาแฟ)

สถานที่นัดพบ : ลานจอดรถวัดมกุฏ
https://goo.gl/maps/cJpUTZunefxjnNXp9