BCS ชวนปั่นวันอาทิตย์

15 JAN 2023

???? BCS ชวนปั่นวันอาทิตย์เดือนมกราคม 
วันที่ 15 มกราคม 2566 
(รับจำนวน 10-15 ท่าน) ????

07.00 น. นัดพบบริเวณ ลานจอดรถวัดมกุฏกษัตริยาราม https://maps.app.goo.gl/yM3EHqZkAs8bR4Hn6?g_st=il

07.30 น. เริ่มออกเดินทาง ล้อหมุนลัดเลาะไปตามเส้นทางจากวัดมกุฏกษัตริยาราม >> มุ่งหน้าสู่สถานีกลางบางซื่อศูนย์กลางการคมนาคมทางราง >> แวะดื่มด่ำกาแฟย่านอารีย์ให้หายเหนื่อย ก่อนเคลื่อนขบวน >> ไปชมความงามเหนือกาลเวลาวังพญาไท >> ปั่นลัดเลาะไปยลโฉมพระอุโบสถหินอ่อนฝั่งพระนคร ณ วัดเบญจมบพิตร >> สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเทวราชกุญชร ก่อนปั่นครบจบทริปที่วัดมกุฏกษัตริยาราม …

เส้นทาง ความยากง่าย 3.5/5
ความสวยงาม 4/5
ความสนุก/ประสบการณ์ 5/5

สิ่งที่ต้องเตรียม : หมวกกันน็อค, ไฟหน้าหลัง, ปลอกแขน, น้ำดื่ม, หน้ากากอนามัย

หมายเหตุ :
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ดูแลค่าเครื่องดื่มระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงค่าที่จอดรถวัดมกุฏฯ ด้วยตนเอง
2. ระยะทางปั่น 20-25 กม. โดยประมาณ
3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดินฟ้าอากาศในวันนั้น

โปรดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทาง line@ https://line.me/R/ti/p/%40britishcyclesquare