ปกิณกะ บรอมตัน ว่ากันด้วยเรื่องของล้อ

9 MAR 2023

ล้อช่วยทรงตัวและช่วยเข็นของ Brompton หรือที่เรียกกันว่า Easy wheels มีขนาดเท่าไรบ้าง และ ใช้กับ Brompton รุ่นอะไรบ้าง

BCS มีคำตอบพร้อมคำแนะนำครับ

C line แนะนำ JosephKuosac + Colorplus

P line แนะนำ Colorplus