ปกิณกะ บรอมตัน จักรยานล้อเล็กที่บรรทุกสัมภาระได้

1 FEB 2023

?รู้หรือไม่ ... Brompton เป็น ???? ล้อเล็กที่สามารถบรรทุกสัมภาระได้ และเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ??

?? ตัวบล็อกสำหรับเสียบกระเป๋าด้านหน้าและแร็คสำหรับวางสิ่งของด้านหลัง แต่ละตัวรับน้ำหนักได้ถึง 10 กก. เลยนะ ?? 

เพลิดเพลินไปกับการเดินทางด้วยจักรยานล้อเล็กกันนะครับ ไม่ว่าในเมือง หรือ touring ...