ปกิณกะ บรอมตัน ... ประกับล็อก (Plate)

20 OCT 2023

ปกิณกะ บรอมตัน ... ประกับล็อก (Plate)

รู้หรือไม่ 2 ภาพนี้ ภาพไหนเป็นระยะที่ถูกต้อง ระหว่าง “ประกับ” ที่หมุนเข้าไปจนสุดแล้วมีระยะห่างระหว่าง “ประกับ” กับ ”บานพับเฟรมจักรยาน“ หรือ สามารถหมุนเข้าไปจนชิดเฟรมจักรยานได้

ระยะห่างที่ถูกต้อง… คือ… เมื่อหมุนเข้าไปจนสุดแล้ว ประกับล็อก ควรจะห่างกับบานพับ 3.0 ถึง 0.9 มิล หากระยะห่างระยะประกับ กับบานพับห่างกันน้อยกว่า 0.9 มิล … คุณควรจะเปลี่ยน หรือ หากสามารถหมุนจนเข้าไปชิดเฟรมได้ ควรจะเปลี่ยนก่อนนำจักรยานคันนั้นไปใช้งาน

สาเหตุเนื่องมาจากเมื่อประกับบานพับเฟรมถูกใช้งานไปเป็นเวลานานจะทำให้ประกับล็อกนั้นอ้าออกไปเรื่อยๆ ทำให้ความสามารถในการล็อคเฟรมนั้นน้อยลง มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายอื่นๆ ตามมาได้