Espresso -- Perfect Shot

23 MAY 2018

เอสเพรสโซ่ (Espresso)

                                  คือ เครื่องดื่มกาแฟชนิดหนึ่ง  โดยเรียกเมนูนี้จาก การชงกาแฟที่มีการสกัดกาแฟด้วยแรงดัน ไอน้ำ หรือปั้มน้ำ  เอสเพรสโซ่ จะใช้ผงกาแฟ 7-8 กรัม น้ำกาแฟหลังสกัด 1-1.5 ออนซ์ รวมครีม่า เวลาในการสกัด 22-30วินาที

 

" Perfect Shot "

                                  คือชอตที่ดีที่สุด กาแฟทุกแก้วจะอร่อยถ้าคุณสามารถดึงเอาความอร่อยของกาแฟออกมาได้

กาแฟเอสเปรสโซ่ 1 ชอต (1-1.5 ออนซ์) จะใช้
            - ผงกาแฟประมาณ 8 กรัม 
            - ผงกาแฟบดที่เราใช้ควรใช้ผงกาแฟที่บดค่อนข้างละเอียด (การบดกาแฟ เป็นปัจจัยอย่างนึงที่จะทำให้น้ำกาแฟไหลออกมาช้าหรือเร็ว ซึ่งการไหลของน้ำกาแฟก็จะมีผลต่อรสชาติกาแฟเช่นกัน) 
            - การแทมป์กาแฟ(การกดกาแฟ) ก็มีผลต่อการไหลของน้ำกาแฟ ควรกดกาแฟให้ตรง ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เพราะหากหน้ากาแฟไม่เรียบเสมอกัน จะมีผลต่อการไหลของน้ำกาแฟ การจะแทมป์กาแฟหนักหรือเบา ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ - ปริมาณของผงกาแฟ ความละเอียดในการบดกาแฟ และน้ำหนักของ Tamper(อุปกรณ์ที่ใช้กดกาแฟ) และรสชาติกาแฟที่เราต้องการ
            - เวลาในการกลั่นเอาน้ำกาแฟออกมา อยู่ ระหว่าง  22-30 วินาที