ระดับการคั่วเมล็ดกาแฟ

18 JAN 2018

1.Cinnamon Cinnamon 
คุณลักษณะของเมล็ด : ความชื้นเริ่มดันตัวเองระเหยออกจากเมล็ดกาแฟ กาแฟเริ่มขยายขนาดประมาณ 15 %
การสูญเสียน้ำหนักจากการคั่ว : 10-12 %
ลักษณะทางกายภาพ : เมล็ดกาแฟเริ่มสะสมความร้อนเพียงพอที่จะมีปฏิกิริยาทางเคมีภายในตัวเอง เมล็ดกาแฟเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองปนน้ำตาลอ่อน มีกลิ่นคล้าย ดอกไม้แห้งหรือหญ้าแห้ง Body และ Aroma ต่ำผิวแห้งสนิท
      2.New England(American)
คุณลักษณะของเมล็ด : เมล็ดกาแฟขยายขนาดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10% ความชื้นดันตัวเองออกมามากขึ้น เมล็ดกาแฟเริ่ม "crack" หรือแตกตัว "Acidity" ปรากฏอย่างชัดเจน
การสูญเสียน้ำหนักจากการคั่ว : 12-14 %
ลักษณะทางกายภาพ : สีของเมล็ดเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีไม้สักทองอมสีส้มขยายขนาดเพิ่มขึ้น รสชาติเริ่มเปรี้ยว และให้เอกลักษณ์ของกาแฟมากขึ้น ผิวของเมล็ดยังแห้งอยู่
      3.City
คุณลักษณะของเมล็ด : เมล็ดกาแฟขยายขนาดเพิ่มขึ้นอีก5-10 % เมล็ดกาแฟ crack อย่างทั่วถึงทุกเมล็ด ระดับ Acidity สูงที่สุด
การสูญเสียน้ำหนักจากการคั่ว : 14-15 %
ลักษณะทางกายภาพ : สีน้ำตาลเข้มขึ้นกว่าระดับที่ 2 เล็กน้อย การแตกตัวหรือ crack อันเนื่องมาจากการคายก๊าซสามารถสังเกตุเห็นได้ด้วยตาและฟังได้อย่างชัดเจนรสชาติและกลิ่น เริ่มชัดเจนขึ้น กลิ่นฉูดฉาดรสชาติ ค่อนข้างเปรี้ยวจี๊ดจ๊าด กระฉับกระเฉงปริมาณกาแฟอีนอยู่ในระดับสูง
      4.Full City(German) 
คุณลักษณะของเมล็ด : การขยายตัวของเมล็ดถึงขีดสูงสุด ระดับของ Sugar เพิ่มขึ้น
การสูญเสียน้ำหนักจากการคั่ว : 15-16%
ลักษณะทางกายภาพ : เยื่อหุ้มเมล็ด หรือ Silver Skin หลุดออกจนหมดเริ่มสังเกตุเห็นละอองน้ำมันเป็นจุดเล็กๆ บนพื้นผิวเมล็ดกาแฟ ของกลิ่นความฉูดฉาด และกลิ่น Bouquet เริ่มลดลง
      5.Viennese
คุณลักษณะของเมล็ด : การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในระยะแรก เริ่มยุติ แต่การเปลี่ยนแปลงของเคมีอินทรีย์กว่าสองพันชนิดในเมล็ดกาแฟเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆ กาแฟเริ่มคายก๊าซกลิ่นเริ่มหอมลึกซึ้งมากขึ้น
การสูญเสียน้ำหนักจากการคั่ว : 16-18%
ลักษณะทางกายภาพ : เมล็ดกาแฟเริ่มมีสีน้ำตาลมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นหยดน้ำมันเคลือบผิวเมล็ดเป็นจุดๆบางๆ ได้อย่างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเมล็ดกาแฟที่เป็นตัวกำกับความเป็นไปของ Acidity Body และ Aroma เริ่มสัมพันธ์กัน Aftertaste เริ่มจะปรากฏชัดเจนขึ้น
     6.French 
คุณลักษณะของเมล็ด : กลิ่นของกาแฟเริ่มมีความสุขุมมากขึ้น กาแฟเริ่มพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นครั้งที่2
การสูญเสียน้ำหนักจากการคั่ว : 18-22% 
ลักษณะทางกายภาพ : ผิวเมล็ดมีสีน้ำตาลเข้ม มีน้ำมันเคลือบผิวเมล็ดโดยทั่วไป ความเปรี้ยวเริ่มลดลง สามารถสัมผัสความเข้ม กึ่มในลำคอได้อย่างชัดเจน กลิ่นหอมแรงขึ้น
    7.Italian(Espresso) 
คุณลักษณะของเมล็ด : กาแฟเริ่ม crack เป็นครั้งที่ 2 ระดับของเคมีอินทรีย์ที่กำหนดกลิ่นเริ่มลดลง
การสูญเสียน้ำหนักจากการคั่ว : 22-30%
ลักษณะทางกายภาพ : กาแฟเริ่มเข้าสู่ระดับการคั่วเข้มที่สุดสำหรับเมล็ดกาแฟทั่วไป ความเปรี้ยวลดต่ำลงมาก จนแทยจะสัมผัสไม่ได้หากไม่ได้ชงด้วยเครื่องชงชนิดอัดแรงดันระดับกาแฟอีนเริ่มลดลงมีกลิ่นเหมือนน้ำตาลไหม้บ้าง
    8.Spanish
คุณลักษณะของเมล็ด : เคมีอินทรีย์หลายชนิดคงอยู่จะหลอมกลายเป็น Caramel ให้กลิ่นที่หอมแรงและรสที่หอมหวาน
การสูญเสียน้ำหนักจากการคั่ว : 33-35%
ลักษณะทางกายภาพ : เมล็ดกาแฟทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการคัดเมล็ดและคั่วด้วยกรรมวิธี Bean-Shock จะไหม้กลายเป็นถ่าน ในการคั่วระดับนี้ น้ำมันจะออกมามากที่สุด กาแฟอีนจะสลายไปจนเกือบหมด Acidity เป็นศุนย์ Body จะเบาบาง ได้ Aftertaste ที่กลมกลืนเป็นกาแฟที่หอมแรงที่สุดและรสชาติที่อ่อนสุด
    9.Turkish
คุณลักษณะของเมล็ด : เคมีอินทรีย์หลายตัวเริ่มสูญสลายไปกับความร้อนระดับ Carbon อยู่ระหว่าง 25-35%
การสูญเสียน้ำหนักจากการคั่ว : มากกว่า 35%
ลักษณะทางกายภาพ : เป็นการคั่วกาแฟแบบที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของชาวตุรกีและอาหรับ เป็นการคั่วที่ใช้สำหรับการชงด้วยเครื่องชงพื้นเมืองที่เรียกว่า IBRIK การชงแบบนี้จะบดเมล็ดกาแฟคั่วให้เป็นผงแป้งและต้มกับน้ำโดยไม่แยกผงกาแฟ